Velkommen til Naturbiogas Sode

– grøn omstilling – helt lokalt

Naturbiogas Sode kobler Haderslev Næs på hele Danmarks grønne omstilling og bidrager til en CO2-neutral fremtid. Områdets landbrug leverer husdyrgødning og landbrugsafgrøder, som vi forvandler til miljøvenlig biogas og til grøn gødning, der mindsker kvælstof i naturen. Dét mener vi, er fremtiden for både et bæredygtigt landbrug og grøn, vedvarende energi til danskernes hverdag.

Biogasanlægget på Hejsagervej Næsvej 137 stod fuldt funktionsdygtigt i efteråret 2020 og producerer årligt 19 millioner kubikmeter biogas.

 

19 mio m3 biogas
200.000 tons biomasse
10 lokale leverandører
Årlig Co2-reduktion

– svarende til 12000 husstandes årlige energiforbrug

– gylle, afgrøder og vegetabilske restprodukter

 

– der får afgasset biomasse retur til markerne

43.000 ton