Om Naturbiogas Sode

Visionen for Naturbiogas Sode er at koble Haderslev Næs på hele Danmarks grønne omstilling og bidrage til, at områdets landbrug i fremtiden bliver CO2-neutrale. I fremtiden bliver det mere og mere vigtigt, at vi erstatter de fossile brændstoffer som kul og olie med mere vedvarende energikilder. Biogas er grønt alternativ til at opvarmning af huse, ligesom det er er et langt mere miljøvenligt alternativ som brændstof til for eksempel lastbiler.

Naturbiogas Sode er et biogasanlæg med en kapacitet på 200.000 tons biomasse. Biogasanlægget er placeret på Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev med kort afstand til omkringliggende landbrug, der leverer husdyrgødning eller langbrugsafgrøder, der udgør hovedparten af biomassen.