Om Naturbiogas Sode

Naturbiogas Sode er et anlæg, der ønskes placeres på Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev. Udpegningen af området er foregået på baggrund af et nøje lokaliseringsarbejde, der blandt har fokuseret på

  • God afstand til nærmeste naboer – 6-700 meter
  • Kort afstand til omkringliggende landbrug – leverandører af husdyrgødning
  • Placering i et robust landskab uden væsentlige beskyttelser, så anlægget så vidt muligt falder ind i eksistere landskab

Naturbiogas Sode er et mindre biogasanlæg med en kapacitet på 200.000 tons biomasse, og det ansøgte projektområde udgør 7,8 ha.

Såfremt ansøgningen godkendes, er planen at etablere anlægget i efteråret 2019 med start inden udgangen af 2019.

Initiativtager til biogasanlægget er Jesper Bram, der er selv er lokal svineproducent på Haderslev Næs.