FAQ

Der er naturligt nok mange spørgsmål i forbindelse med et biogasanlæg.

Her har vi listet de oftest stillede spørgsmål samt svarene på disse spørgsmål:

Er der meget transport til og fra anlægget?

Transport kan ikke undgås, og vi gør, hvad vi kan få at tage hensyn til vores omgivelser.

Anlægget modtager gylle 240 dage om året. På en almindelig dag leverer cirka 36 lastbiler gylle til anlægget, og 36 lastbiler transporterer biomasse og restprodukter fra anlægget igen. I nogle perioder vil du måske opleve, at der kører lidt flere lastbiler, det er i såkaldte spidsbelastningsperioder, for eksempel omkring høst.

 

Hvordan sikrer I, at omgivelserne ikke oplever lugtgener?

Gyllen som landmændene leverer til os, bliver til naturbiogas og restproduktet er afgasset gylle, som leveres tilbage til landmændene igen. Den afgassede gylle, der spredes på markerne, lugter
markant mindre.

Reglerne for lugt fra biogasanlæg er faktisk meget strengere end ved etablering af en svinestald. Et biogasanlæg er betegnet som ”industri”, der har langt strengere grænseværdier end landbruget har.

Oplever du lugtgener fra biogasanlægget, så kontakt os gerne. Lugt fra et biogasanlæg betyder nemlig gas- og energitab, og da vi skal sælge gassen, har vi ingen interesse i at slippe den ud. 

 

Hvorfor er biogas en god idé?

Vi vil være en del af Danmarks grønne omstilling og være med til at sikre, at områdets landbrug i fremtiden bliver CO2-neutrale. Det sker ved at vi udnytter for eksempel husdyrgødning fra de lokale landbrug til produktionen af CO2-neutral biogas. Gyllen går fra at være et biprodukt i landbruget til at være en attraktiv del af en bæredygtig og grøn tidsalder.

Biogas reducerer CO2-udledningen og er et vigtigt bidrag til fremtidens energiforsyning. Det er en vedvarende energikilde, der anvendes til opvarmning af for eksempel parcelhuse. Samtidig er biogassen et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel især til tung transport. Den afgassede gylle har også den fordel, at gyllen er mere bæredygtig og skånsom for vandmiljøet, når den spredes ud på markederne.

 

 

Hvor meget biogas producerer anlægget?

Naturbiogas Sode har en kapacitet på 200.000 ton biomasse, og det svarer til at vi producerer cirka 19 millioner kubikmeter biogas årligt. Det kan man omregne til 7500 husstandes årlige energiforbrug eller brændstof til cirka 5.000 biler.

Mængden af biogas afhænger først og fremmest af, hvad man ”fodrer” anlægget med. Jo bedre foder, jo højere produktion. I Naturbiogas Sode fodres der med lokale vegetabilske landbrugsbaserede biomasser og husdyrgødninger, både flydende og faste samt nogle vegetabilske organiske restprodukter, som glycerin, melasse mv.

 

Larmer selve anlægget?

Nej, det hele foregår inde i anlægget og generer ikke omgivelserne. 

 

Hvor leverer I naturbiogas til?

Naturbiogas Sode leverer naturbiogas til naturgasnettet gennem en ny gasledning, der er etableret på samme tid som biogasanlægget. Gasledningen er tilkoblet en modtagerstation fra Dansk Gas Distribution. Herfra bliver gassen ledt videre til en måler- og regulatorstation, som måler mængden og kvaliteten af gassen, inden den distribueres til naturgasnettet.

 

Hvad bliver naturbiogassen brugt til?

Naturbiogassen leveres til naturgasnettet og bliver i den sammenhæng brugt til opvarmning af huse i området.

 

Hvad sker der med restaffaldet?

Når biomassen er afgasset, er det der er tilbage afgasset gylle, som landmændene kan bruge til gødning på deres marker.