Leverandør

Leverandør til biogasanlægget

Det kræver biomasse at producere biogas, og Naturbiogas Sode producerer biogas af lokalt vegetabilsk landbrugsbaseret biomasse og husdyrgødninger samt nogle vegetabilske organiske restprodukter, som for eksempel glycerin, melasse og kartoffelpulp, som vi får leveret af henholdsvis landmænd og industrien.

Biogasanlægget er et mindre anlæg med en kapacitet på 200.000 tons biomasse per år, hvoraf 140.000 tons er husdyrgødning, 35.000 er landbrugsafgrøder, hvoraf den største mængde er majs. De resterende 25.000 tons er vegetabilske organiske restprodukter fra industrien.

 

Husdyrgødning

Hos Naturbiogas Sode modtager vi husdyrgødning fra både kvæg, svin og fjerkræ. Leverer du husdyrgødning til Naturbiogas Sode, er der nogle ting, du kan tage højde for. Det er bedst hvis husdyrgødningen har en høj tørstofprocent, da det har indvirkning på hvor meget gas, der kan udvindes. Derfor skal du være opmærksom på at undgå vandspild i stalden, ikke lede regnvand i gyllen, og gyllen skal være frisk mulig, så den gylle, du leverer, har en høj tørstofprocent.

Når husdyrgødningen har været igennem anlægget og er blevet afgasset, leverer vi den tilbage til landmændene. Den afgassede gylle, du får tilbage, er en blanding af den biomasse, der har været igennem biogasanlægget. Afgasset gylle fra Naturbiogas Sode sammensættes til præcis den jord, den spredes på. Det er mere bæredygtigt og skånsomt for vandmiljøet, fordi mindre kvælstof ender i lokalområdets natur og vandløb, samtidig med at det lugter i mindre grad end normal husdyrgødning. Derudover gør processen med at omdanne biomassen til biogas at næringsstofferne i den afgassede gylle er lettere at optage for planterne.

 

Andre råvarer

En god biogas produktion kræver en varieret biomasse, som består af mere end husdyrgødning. Derfor skal der også tilføres andre råvarer. Naturbiogas Sode har valgt at modtage lokalt vegetabilsk langbrugsbaseret biomasse, som for eksempel majs, men også vegetabilske organiske restprodukter fra industrien, som glycerin, melasse eller kartoffelpulp. Det er med til at give en varieret biomasse og derfor en optimal biogasproduktion.