Bliv leverandør til fremtidens grønne løsning

Bliv leverandør til fremtidens grønne løsning

For at producere biogas er Naturbiogas Sode afhængig af biomasse af den rette sammensætning, og med en kapacitet på 200.000 tons biomasse årligt er det især lokale landmænd på Haderslev Næs, vi samarbejder med. Som virksomhed og leverandør af vedvarende, grøn energi sætter vi bæredygtighed og grønne alternativer højt på dagsordenen, og som leverandør til os får du mulighed for at være med til at præge udviklingen og sætte ekstra skub i den grønne omstilling herhjemme.

Hos Naturbiogas Sode producerer vi biogas af biomasse, der består af husdyrgødning, langbrugsafgrøder og vegetabilske, organiske restprodukter.

Leverandør af husdyrgødning

Naturbiogas Sode modtager husdyrgødning fra både kvæg, svin og fjerkræ, og du kan levere både flydende gylle og møg med strøelse.

Husdyrgødning med en høj tørstofprocent udvinder mere gas. Som leverandør af husdyrgødning til Naturbiogas Sode skal du derfor være opmærksom på at undgå vandspild i stalden, ikke at lede regnvand i gyllen, og at gyllen skal være frisk mulig. Dermed leverer du gylle med en høj tørstofprocent.

Når husdyrgødningen har været igennem anlægget og er blevet afgasset, får du gødningen retur til dine marker. Den afgassede gylle, du får tilbage, er en blanding af den biomasse, der har været igennem biogasanlægget. Afgasset gylle fra Naturbiogas Sode sammensættes præcis til den jord, den spredes på. Det er mere bæredygtigt og skånsomt for vandmiljøet, fordi mindre kvælstof ender i lokalområdets natur og vandløb, samtidig med at det lugter i mindre grad end normal husdyrgødning. Derudover gør processen med at omdanne biomassen til biogas, at næringsstofferne i den afgassede gylle er lettere at optage for planterne.

Du kan levere husdyrgødningen til Naturbiogas Sode året rundt, og du får også løbende afgasset biomasse retur fra anlægget.

Naturbiogas Sode bruger 140.000 tons husdyrgødning årligt.

 

Leverandør af afgrøder

Forskellige landbrugsafgrøder indgår i biomassen hos Naturbiogas Sode, og vi prioriterer så vidt muligt lokale leverandører af vegetabilsk landbrugsbaseret biomasse. Som lokalt landbrug kan du levere forskellige afgrøder til biogasproduktionen – for eksempel maj og græs. Det er dog forskelligt, hvor effektive de enkelte afgrøder er i forhold til udvindingen af gas.

Du kan levere landbrugsafgrøder til Naturbiogas Sode direkte fra marken. Vi regner med cirka 40 årlige kampagnedage. Som leverandør af landbrugsafgrøder får du en tilsvarende mængde afgasset biomasse tilbage, som du kan sprede på markerne.

Naturbiogas Sode bruger 24.000 tons landbrugsafgrøder årligt, hvoraf den største mængde er majs

Leverandør af restprodukter

En god biogasproduktion kræver også andre råvarer i biomassen. Derfor modtager vi hos Naturbiogas Sode vegetabilske, organiske restprodukter fra industrien. Det kunne være overskudsprodukter som glycerin, melasse eller kartoffelpulp. Det er med til at give en varieret biomasse og dermed en optimal biogasproduktion – samtidig med at de reducerer spild fra industrien.

Som leverandør af restprodukter kan du levere til anlægget året rundt.

 

Vil du være leverandør til Naturbiogas Sode?

Er du interesseret i at blive leverandør af biomasse til Naturbiogas Sode. Kontakt Naturbiogas Sode på mail via info@nbsode.dk eller på telefon 40 28 56 87.