Biogas – en bæredygtig fremtid

Biogas er et vigtigt bidrag til fremtidens energiforsyning – og fremtiden er her allerede nu.

Sammen med vind- og solenergi spiller biogas en afgørende rolle i den grønne omstilling, hvor fossile brændstoffer udfases til fordel for vedvarende og CO2-neutrale energikilder. Samtidig er danskproduceret biogas med til at gøre Danmark uafhængig udenlandsk gas og olie.

Et biogasanlæg bidrager til:

  • CO2-neutral fjernvarme og elektricitet
  • CO2-neutralt brændstof til blandt andet lastbiler, busser og fly
  • Den eneste vedvarende energiform, der kan lagres
  • Bæredygtig anvendelse af gylle og mindre spild af afgrøder og restprodukter
  • Grøn gødning der reducerer udledningen af kvælstof i naturen
Find ud af hvad der sker fra gris til gas:

 

Produktion af biogas består af flere trin, hvor biomassen bliver nedbrudt og afgasset i et iltfrit miljø. Biogassen opsamles på vej gennem biogasanlægget og renses for CO2 og svovlbrinte, inden den ledes ud i det nationale naturgasnet.

Hos Naturbiogas Sode består biomassen primært af husdyrgødning fra lokale landbrug, og så leverer lokale landmænd også overskydende afgrøder som majs og græs til anlægget. Derudover indgår vegetabilske, organiske restprodukter som for eksempel glycerin, melasse og kartoffelpulp i biogasproduktionen.

Landmænd får skræddersyet gylle retur

Den afgassede gylle bliver leveret tilbage til landmændene i lokalområdet, som også opnår grønne gevinster ved processen. Den afgassede gylle er renset for metan, der er en endnu kraftigere drivhusgas end CO2, og desuden skræddersyes returgyllen, så den passer præcis til den jordtype, den skal spredes på. Det betyder, at marker og afgrøder lettere kan optage næringsstofferne, og at langt mindre kvælstof udledes i områdets vandløb. Desuden lugter afgasset gylle væsentligt mindre til glæde for alle i lokalområdet.