Seneste nyt


Nyhed, Oktober 2020

Anlægget er fuldt funktionsdygtigt

Godt et år efter første spadestik, kan vi nu sige, at Naturbiogas Sode er færdig og fuldt funktionsdygtigt. De store procestanke, opgraderingsanlægget og plansoloen er færdige og taget i brug. Det betyder, at Naturbiogas Sode nu er i stand til at producere 19 mio m3 biogas årligt, der sendes direkte videre til det landsdækkende naturgasnet, samtidig med at den afgassede gylle returneres til områdets landmænd.

 


 

pressemeddelelse, den 17. april 2020

Naturbiogas Sode har ikke modtaget gylle i ugevis

Gennem de seneste uger har der gået rygter på Haderslev Næs om, at der skulle blive kørt gylle til Naturbiogas Sode. Anlægget kritiseres i den forbindelse for ikke at holde tidligere løfter om ruter ogkørsel, og at lastbiler i den forbindelse ikke overholder hastighedsbegrænsningerne gennem fx Starup by. Direktøren fortæller, at der slet ikke køres gylle til anlægget i øjeblikket.

Det er forår og gylletid, og mange landmænd kører i øjeblikket gylle ud på markerne, også fjerntliggende markeder. Der køres imidlertid slet ingen gylle til Naturbiogas Sode, og det ventes der i øvrigt ikke de førstkommende uger:

– Når vi kører gylle til biogasanlægget, sker det i takt med, at tankene er klar til modtagelse af biomasse.
Sidst, vi kørte gylle til anlægget var i slutningen af marts, fortæller direktør Jan Fensholt-Hansen, – derfor er jeg meget ked af de rygter, der kører om anlægget lige nu for de har ikke noget på sig. Der bliver heller ikke kørt biomasse væk fra anlægget, da dette ikke påbegyndes før slutningen af året til brug for ny forårssæson i marken.

Mange lastbiler på vejene i foråret

Når landmænd kører gylle ud, sker det ofte ved, at landmanden har hyret vognmænd til at køre gyllen ud. Det gør de fordi mange gyllevogne på traktorer er store og fx kan efterlade større mængder af jord på vejene. Det betyder, at der her i foråret er langt flere lastbiler på vejen. Samtidig er byggeriet af Naturbiogas Sode stadig i gang, og det betyder, at der køres materialer til byggepladsen, fx er der for nyligt kørt betonelementer, der skal bruges til den store hal:

– Vi er godt klar over, at der er nogle der er trætte af, at anlægget er der, men nu er vi der, og jeg vil gerne forsikre om, at vi ikke har til formål at genere naboerne eller lokalområdet. Vi forsøger så godt vi kan at overholde alle lovkrav, og rette op på tingene straks, hvis der er noget, der ikke er i orden. Ligesom vi også løbende instruerer de vognmænd, der kører for os om, at de selvfølgelig skal køre ordentligt og hensynsfuldt. Det er en betingelse for at kunne køre for os, siger Jan Fensholt-Hansen, og slutter:

– Jeg vil meget gerne opfordre til, at folk ringer direkte til mig, hvis de oplever, at noget ikke er som det skal være. Det hjælper ikke så meget at skrive det i forskellige lokale Facebook-grupper, for der ser vi det langt fra altid.

For yderligere information, kontakt venligst Direktør Jan Fensholt-Hansen, på telefon 51 23 12 92 eller email: jfh@nbsode.dkNyhed, November 2019

Den første gas er leveret!

Naturbiogas Sodes første store milepæl er nået – vi leverer nu biogas til det landsdækkende naturgasnet.

Der er gået stærk siden byggeriet og Naturbiogas Sode blev godkendt i august, og i dag var der hul igennem til modtagerstationen fra Dansk Gas Distribution, og vi har sendt den første biogas fra Haderslev Næs ud i netværket.

Der var trængsel omkring anlægget for at se den første gas blive sendt af sted.