Om Naturbiogas Sode

Visionen for Naturbiogas Sode er at gøre Haderslev Næs til en del af den grønne omstilling. Området har mange landbrug, og Naturbiogas Sode er nøglen til, at de i fremtiden bliver CO2-neutrale, samtidig med at vi leverer bæredygtig og vedvarende energi til både forbrugere og erhvervsliv. 

Vi er stolte af at skabe et grønt alternativ til kul og olie og dermed bidrage til omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. 

Naturbiogas Sode producerer 19 mio m3 biogas årligt, og biogasanlægget er placeret på Hejsager Næsvej 137A, 6100 Haderslev med kort afstand til omkringliggende landbrug, der leverer hovedparten af biomassen.

Anlægget har en kapacitet på 200.000 tons biomasse per år, hvoraf 140.000 tons er husdyrgødning fra både kvæg, svin og høns, 24.000 tons er landbrugsafgrøder, hvoraf den største mængde er majs, mens de resterende tons er vegetabilske organiske restprodukter fra industrien, for eksempel glycerin, melasse og katoffelpulp.

Naturbiogas Sode beskæftiger elve ansatte på anlægget.

Ejerskab

Naturbiogas Sode A/S blev etableret i december 2018 med visionen om at styrke den grønne omstilling og bidrage til en bæredygtig udvikling for landbrugene på Haderslev Næs. I dag består ejerkredsen for Naturbios Sode fortsat af de tre initiativtagere Jesper Bram, Carsten Lund Thomsen og Jon Malthe-Bruun.

Bestyrelsen

Jesper Bram

Direktør og bestyrelsesmedlem

 

Carsten Lund Thomsen

formand

 

Jon Malthe-Bruun

bestyrelsesmedlem

 

Ledelsen

Du er altid velkommen til at kontakte ledelsen i Naturbiogas Sode

Jesper Bram

Direktør

mail: info@nbsode.dk

 

Poul  Richard Jørgensen

Driftsleder

Telefon 40 28 56 87

 

Vores historie

August 2019                                  Haderslev byråd godkender ansøgning om at etablere Naturbiogas Sode

September 2019                           Byggeriet påbegyndes

November 2019                           Den første gas sendes til det landsdækkende naturgasnet.

Oktober 2020                              Naturbiogas Sode er fuldt funktionsdygtig